De provincie Drente en Friesland, heeft een hele mooie route, die door beide provincies gaat. De Turffoute.

De Turfroute is een recreatieve vaarroute door zuidoost Friesland, het westelijk deel van Drenthe en de kop van Overijssel. De route slingert door mooie natuurgebieden en langs authentieke dorpen. Ze verbindt vier prachtige Nationale Parken, te weten: het Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld, de Alde Feanen en de Weerribben.

 

Wetenswaardigheden:
Vaarseizoen / Bediening sluizen en bruggen
Het vaarseizoen is elk jaar van 16 mei t/m 15 september. De bruggen en sluizen in de trajecten Uilesprong - Drentsche Hoofdvaart en Mildam - Drentsche Hoofdvaart worden in deze periode bediend van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur. De bruggen en sluizen worden op zondagen en feestdagen niet bediend.

Toegestane afmetingen en snelheid

Op de trajecten Gorredijk - Drentsche Hoofdvaart en Mildam - Sluis III gelden de volgende maximumafmetingen: een lengte van 28 meter, een breedte van 5 meter en een diepgang van 1.10 meter. De maximumsnelheid is 6 kilometer per uur.

Informatie over bruggen, sluizen en vaarwegen

Voor informatie, vragen, klachten of opmerkingen over de bediening van bruggen en sluizen en de bevaarbaarheid van de vaarwegen kunt u terecht bij Provincie Friesland, Nautische Zaken Uitwellingerga, telefoon (058) 292 58 88.

Loopbruggen

Tussen Gorredijk en de Damsluis bevinden zich in de Opsterlandse Compagnonsvaart 10 bruggetjes die men zelf moet bedienen. Vaak zijn er vrijwilligers ter plaatse die de bruggetjes tegen een geringe vergoeding voor u bedienen.

Aanlegplaatsen

In beginsel is vrije aanleg gedurende beperkte tijd overal mogelijk. In passantenhaven De Uutwiek in Oldeberkoop moet wel liggeld worden betaald. In het liggeld is douchen inbegrepen. In de haven zijn alle voorzieningen aanwezig. Er zijn ook fietsen gratis beschikbaar. In Appelscha dient u, d.m.v. een sepkey-systeem, voor het gebruik van de voorzieningen te betalen. Bij de aanlegplaatsen in Donkerbroek en in passantenhaven De Uutwiek is ruimte voor het opzetten van tentjes.

Meer informatie over de Turfroute, kunt u vinden op de volgende website:http://www.turfroute.nl/

Vaarroute naar het begin van de Turfroute

Om naar de Turfroute te varen, heeft u wel enig vaarervaring nodig, dit omdat u een aantal grote meren moet oversteken, o.a. IJmeer, het Gooimeer en het Ketelmeer. Daarom als u deze route will gaan varen, graag in overleg met de verhuurder. U kunt het beste via de vecht (oversteek Amsterdam-rijnkanaal,bij Driemond/Weesp) naar Muiden varen, daar een stukje IJmeer/Gooimeer oversteken en bij Almere haven invaren, de hoogevaart in. U vaart naar Ketelhaven, en u steekt het Ketelmeer over, richting de ramsgeul/ramsdiep, u vaart richting Genemuiden, daarvan uit richting Zwartesluis, en dan naar het begin van de Turfroute, Meppel, via het Meppelerdiep